Το video λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει live streaming από το ΕΚΤ
Για να εισάγετε το video στην δική σας σελίδα, κάντε copy paste τον παρακάτω HTML κώδικα
<iframe frameBorder="0" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" style="width:40%; height:400px;" src="//videopreview.ekt.gr/media/live"></iframe>